DFM, financiert wat mobiliteit beweegt

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid DFM

DFM N.V. hecht grote waarde aan integer en zorgvuldig handelen en heeft daarom een beloningsbeleid opgesteld voor alle personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van DFM N.V. DFM N.V. beloont haar werknemers door middel van een vaste beloning aangevuld met een variabele beloning. De variabele beloning is gemiddeld nooit meer dan 20% van de totale vaste beloning van alle werknemers en per individu nooit meer dan 100% van de vaste beloning op jaarbasis. De variabele beloning wordt bepaald aan de hand van bedrijfsresultaten en aan de hand van persoonlijke prestaties. De variabele beloning is voor 50% afhankelijk van niet-financiële doelstellingen. Bij niet-financiële doelstellingen kan gedacht worden aan het klantbelang centraal stellen, het versterken van de positie van de dealer, het verbeteren van de klanttevredenheid of de product- en financieringsvoorlichting.
 
DFM N.V. zorgt dat haar beloningsbeleid blijvend voldoet aan actuele wet- en regelgeving. DFM N.V. evalueert periodiek of aanpassingen op het beloningsbeleid gewenst of noodzakelijk zijn. Meer details over het beloningsbeleid van DFM vindt u in het jaarverslag van DFM.