DFM Fraudepreventie

Veilig omgaan met gegevens

Bij DFM kunt u rekenen op betrouwbare financieringsoplossingen en veilig betalingsverkeer. We monitoren transacties en werken samen met verschillende autoriteiten. Zo zorgen we ervoor dat eventuele pogingen tot fraude tijdig worden gesignaleerd. U speelt zelf echter ook een grote rol in het voorkomen van fraude. Graag geven we u enkele tips waarmee u voorkomt dat misbruik kan worden gemaakt van uw gegevens.

Security awareness bij gebruik e-Kompas 

Waar kunt u op letten bij het gebruik van e-Kompas om te voorkomen dat misbruik kan worden gemaakt van gegevens van uzelf en van uw klanten?

  • Gebruik geen makkelijk te raden wachtwoord. Over het algemeen geldt: hoe langer het wachtwoord, hoe beter.
  • Houd uw inloggegevens privé.
  • Laat nooit een ander onder uw naam transacties uitvoeren.
  • Controleer de transacties die u autoriseert en controleer uw transacties en uw rekening regelmatig.
  • Bescherm uw elektronische apparatuur tegen virussen en andere malafide software. Zorg minimaal dat deze altijd van de laatste updates zijn voorzien. Zorg dat antivirus software geÏnstalleerd is op uw computer.  
  • Laat uw computer niet onbewaakt of onvergrendeld achter.
  • Meld incidenten of afwijkingen altijd direct aan ons.
  • Zorg dat uw internet browser up to date is.
  • Wees voorzichtig met het gebruik van internet. Zorg dat u gebruik maakt van een interne netwerk omgeving.

Kijk op veiligbankieren.nl voor meer tips over het voorkomen van phishing, valse e-mails en indentiteitsfraude.

DFM Financieringsoplossingen

Ken uw klant

In het kader van Customer Due Dilligence en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering hebben ondernemingen de verplichting om de klant goed te leren kennen. Het zogenoemde ‘ken uw klant principe’. Door het goed kennen van uw klant kan het risico dat de dienstverlening aan deze klanten met zich meebrengt goed worden ingeschat. Het is dan ook verplicht voor ondernemingen om voor aanvang van een relatie een cliëntonderzoek uit te voeren. Bij een te groot risico mag er geen relatie met de klant worden aangegaan. In het geval er wel een relatie kan worden aangegaan, moeten ondernemingen er voor zorgen dat klanten blijvend gemonitord worden op (potentiële) integriteitsrisico’s en hun transacties. 

De verplichtingen van het ‘ken uw klant principe’ voor autodealers vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Leidraad Wwft Richtlijn voor kopers en verkopers van goederen. Uit de wet en de leidraad volgt onder meer hoe het cliëntonderzoek moet worden vormgegeven en in welke gevallen door de autodealers melding gemaakt moet worden van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Bekijk hier de veelgestelde vragen rondom de Wwft. 


Opslag persoonsgegevens

In onze dienstverlening volgen we de wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Zo vragen we niet meer gegevens van u dan nodig. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie.

Hoe zorgt u ervoor dat persoonsgegevens van uw klanten correct worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Denk er bijvoorbeeld aan dat u bij de verwerking van een kopie ID nooit meer gegevens vastlegt dan u nodig heeft. Zo mag u bijvoorbeeld geen BSN-nummers verwerken. Gebruik een ID-cover of wijs uw klant op de kopie-ID app van de Rijksoverheid

Meer informatie over privacy? Kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl