Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vraag

Afstorten contant geld

U kunt bij alle Rabobank-kantoren met een sealbagautomaat in Nederland afstorten.
Ja, dit is mogelijk via G4S. De afdeling Betalingsverkeer zal u hierin verder begeleiden.
Geef uw bestelling door aan de afdeling betalingsverkeer onder vermelding van uw adres, rekeningnummer en eventueel filiaalcode. 
Nee, deze mogelijkheid bestaat helaas niet. Er kunnen alleen biljetten in de sealbags afgestort worden.
Indien er door de telcentrale een verschil wordt vastgesteld, ontvangt u hiervan een specificatie. Bij overige vragen over sealbagstortingen  kunt u met een reçu en stortingsspecificatie een terecht bij de Afdeling Betalingsverkeer. Hiermee kan DFM een navraag indienen bij de Rabobank.

Algemeen

Ja, een ongebruikelijke transactie moet altijd gemeld worden. De FIOD, nationale recherche en Belastingdienst houden ongebruikelijke transacties scherp in de gaten in verband met de Wwft, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Een handelaar in de autobranche wordt gezien als een goede “poortwachter” en heeft een meldingsplicht voor ongebruikelijk transacties. Het niet, niet tijdig of niet juist melden van ongebruikelijke transacties kan resulteren in hoge boetes.  Kortom, meld ongebruikelijke transacties altijd.

Informatie over het wanneer melden en hoe te melden is onder andere te vinden op de site van de Belastingdienst.
In e-Kompas via bankrekeningen kunt u de gewenste rekening en datum selecteren en klikken op Download rekeningafschrift. Dit kan ook via Rekening Courant: kies de overeenkomst, kies de rekening, ga naar het tabblad Afschriften.

Betaalautomaten

U kunt contact opnemen met de gewenste creditcardmaatschappij(en) om een overeenkomst te sluiten. Geef het  aansluitnummer  door aan de afdeling betalingsverkeer. Zij zorgen ervoor dat het aansluitnummer wordt geactiveerd op u betaalautomaat. 
Voor het accepteren van betaalautomaat transacties sluit u met DFM een overeenkomst. Een betaalautomaat bestelt u bij een leverancier naar keuze. U ontvangt van de leverancier informatie over de automaat. Deze gegevens geeft u door aan DFM betalingsverkeer, zodat deze automaat gekoppeld kan worden aan uw rekeningnummer. 
U kunt hiervoor het beste eerst contact opnemen met uw betaalautomaatleverancier. Zij kunnen u adviseren welke actie richting DFM nodig is.
DFM maakt hier op dit moment nog geen gebruik van.

Buitenlandse betalingen

  U kiest voor een SEPA overboeking bij een euro-overboeking naar alle landen binnen de EU en Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco en San Marino. Voor alle euro- of vreemde valuta overboekingen naar overige landen én voor alle vreemde valuta overboekingen naar de eerdergenoemde SEPA-landen, kiest u voor een buiteland overboeking.
  In het scherm “Buitenland overboeking” in de e-Kompas Betaalmodule kunt u overboekingen doen naar alle landen en in alle valuta. U kunt ook een euro-overboeking naar een ander land dan Nederland, met hogere prioriteit laten verwerken, door het hokje “spoed” aan te vinken. DFM hanteert de wisselkoersen van Commerzbank voor alle buitenland overboekingen.
In de e-Kompas Betaalmodule is een apart adresboek beschikbaar voor de begunstigden van uw buitenland overboekingen.

Cheques

Nee, dit is helaas niet meer mogelijk.

Creditcards

U kunt aangeven bij uw Accountmanager dat u graag een creditcard wilt ontvangen. Via de afdeling Betalingsverkeer van DFM ontvangt u de aanvraagformulieren. Bij deze aanvraagformulieren dient u een uittreksel KVK toe te voegen en legitimatiebewijzen van de personen waarvoor de creditcard aangevraagd dient te worden. Voor de creditcard betaalt u een jaarlijkse bijdrage.

Met een creditcard kunt u contant geld opnemen tot 500 euro. Dit is afhankelijk van de bank waar de geldopname plaats vindt. Als u meer contant geld op wilt nemen, dan kunt u dit aangeven bij de afdeling Betalingsverkeer via betalingsverkeer@dfm.nl zodat zij dit kunnen reserveren bij een Rabobank bankfiliaal bij u in de buurt. De kosten die berekend worden voor contante opnames uit de betaalautomaat zullen door DFM vergoed worden.
Er zit een standaard limiet op uw creditcard van 2.500 euro. Mocht u een hogere limiet nodig hebben, dan kunt u dit in uw aanvraag vermelden.

e-Kompas betaalmodule

    U kunt een spoedoverboeking in euro naar een Nederlands IBAN opvoeren in de e-Kompas Betaalmodule bij SEPA overboeking. Vink in dit scherm het hokje “spoed” aan. U kunt ook een euro-overboeking naar een ander land dan Nederland, met hogere prioriteit laten verwerken, door het hokje “spoed” aan te vinken.  
Overboekingen die nog niet (volledig) geautoriseerd zijn, kunt u zien in de functie “e-Sign opdrachten” in de e-Kompas Betaalmodule en in het e-Sign programma. Na het autoriseren zijn de SEPA overboekingen en incasso’s zichtbaar bij “Details opdrachten SEPA” en de buitenland overboekingen zijn zichtbaar bij “Details opdrachten Buitenland” in de e-Kompas Betaalmodule.
Als u dubbel klikt op de opdracht in e-Sign verschijnt onderin het scherm de inhoud van de opdracht.
Ja, dat kan tot 99 dagen.
Bij de afdeling betalingsverkeer kunt u aangeven welke gebruikers en/of bevoegdheden wijzigen. Het nieuwe autorisatiecontract zal ter ondertekening worden verzonden, waarna de wijzigingen worden verwerkt.
U kunt contact opnemen met de afdeling Betalingsverkeer om een nieuw wachtwoord aan te vragen.  
Dit kan de afdeling Betalingsverkeer van DFM voor u doen.
U kunt begunstigden opslaan bij het aanmaken van een SEPA overboeking (vertrouwelijk) en een SEPA incasso, door “Bewaren” aan te vinken. In het adresboek SEPA overboeking/incasso kunt u nieuwe begunstigden aanmaken, opgeslagen begunstigden bewerken of opgeslagen begunstigden verwijderen.
Ja. U kunt u opdracht sturen naar de afdeling betalingsverkeer. Zelf kunt u de opdrachten tot 99 dagen agenderen. 
Wanneer je een batch upload via de functie Batch upload vertrouwelijk, dan zijn de details van de batch bij het autoriseren in e-Sign (en in e-Sign opdrachten in e-Kompas) alleen inzichtelijk voor gebruikers die hiervoor bevoegd zijn. De bevoegdheden voor het inzien van vertrouwelijke betalingen zijn geregeld in het autorisatiecontract. Let op: batch upload vertrouwelijk houdt niet in dat de batch standaard gecomprimeerd wordt weergeven op het dagafschrift.
Wanneer hier een enkelvoudige Sepa overboeking wordt ingevoerd, zijn de details alleen inzichtelijk vóór autoriseren (bij e-Sign opdrachten en in e-Sign) voor gebruikers die toestemming hebben om deze in te zien. Wanneer je een enkelvoudige Sepa overboeking opvoert via de functie Sepa overboeking vertrouwelijk, dan houdt dit in dat de details van deze overboeking alleen inzichtelijk zijn voor autoriseren bij e-Sign opdrachten in e-Kompas en in de e-Sign module. Deze detail informatie is alleen inzichtelijk voor gebruikers die hiervoor bevoegd zijn. De bevoegdheden zijn geregeld in het autorisatiecontract.   De details zijn niet zichtbaar op het dagafschrift.
Wanneer in het bestand bij het element <BtchBookg> true wordt ingevuld, dan wordt de batch gecomprimeerd terug gemeld op het dagafschrift. Indien bij het element <BtchBookg> false wordt ingevuld, dan wordt elke boeking separaat op het dagafschrift zichtbaar. Wanneer het element <BtchBookg> in zijn geheel niet is opgenomen in het bestand dan wordt de standaard indicator (gecomprimeerd óf post voor post) meegegeven die bij DFM is ingesteld voor uw rekening. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de afdeling betalingsverkeer.
In de aparte e-Sign module klikt u op het veertje (rechtsboven). Hierna verschijnen de te autoriseren opdrachten. Vervolgens kunt u, als u deze bevoegdheden heeft, links op goedkeuren of afkeuren klikken. Als er één groen vinkje staat bij "geautoriseerd door" dan moet een tweede autoriseerder nog bij tekenen. Op het moment dat de opdrachtregel weg is, is de betaling helemaal geautoriseerd.
Nee, er vindt bij banken geen controle plaats op de naam en het rekeningnummer van de begunstigde. Waarom geen controles?
  • De kans dat een betaling naar een verkeerd IBAN wordt overgemaakt is heel erg klein, omdat we wel controleren of het ingevoerde IBAN geldig is.
  • Een naam- en nummercontrole leidt tot onnodig veel onterechte afkeuringen. Als u bijvoorbeeld geld overmaakt naar een juist IBAN en niet ‘DFM’ invult, maar D.F.M. , dan wordt de betaling al afgekeurd. Dat is niet gewenst.
  • Vanwege de privacywet hebben wij geen toegang tot de gegevens van klanten van andere banken en kunnen wij de naam en het IBAN niet controleren.
IBAN opnieuw uitgegeven: 
  • Sommige banken geven een IBAN dat is opgezegd na twee jaar weer aan iemand anders. Maakt u geld over naar een IBAN dat meer dan twee jaar geleden is opgeheven? Dan kan het gebeuren dat uw geld bij iemand anders terechtkomt.
Niet officiële IBAN berekenprogramma’s:
  • Er zijn verschillende programma’s waarmee u een oud rekeningnummer kunt omzetten naar een IBAN. Niet alle programma’s zijn actueel, waardoor het kan zijn dat een programma een foutief IBAN genereert. Dit kan leiden tot verkeerde overboekingen. Gebruik het officiële programma op de website ‘Over op IBAN’ om fouten te voorkomen: www.overopiban.nl.

iDEAL

Indien u iDEAL betalingen wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van een Payment Service Provider. Boekingen kunnen dan rechtstreeks op uw DFM rekening worden geboekt. Meer informatie kunt u vinden op http://overonlinebetalen.nl/payment-service-providers/   Betalen d.m.v. iDEAL is niet mogelijk. 

Incasso

Het is mogelijk om een selectieve of algehele incassoblokkade op uw rekening te laten plaatsen. Bij een selectieve incassoblokkade kunt u een incassant ID of een incassant ID in combinatie met een machtigingskenmerk laten blokkeren. Bij een algehele incassoblokkade worden alle inkomende incasso’s van elke incassant geweigerd. U kunt ook een geregistreerde B2B machtiging (tijdelijk) laten intrekken. Neem voor meer informatie contact op met DFM Betalingsverkeer.
Een Core incasso kunt u tot 8 weken na incassodatum laten storneren. Een B2B incasso kunt u niet storneren.   U kunt tot 13 maanden na incasso datum een Melding Onterechte Incasso indienen. 

De code SMNDA wordt gebruikt wanneer een debiteur wijzigt van rekeningnummer, maar het machtigingskenmerk van de reeds bestaande machtiging hetzelfde blijft.
Vanaf 21 november 2016 is de betekenis van SMNDA gewijzigd van ‘Same Mandate New Debtor Agent’ naar ‘Same Mandate New Debtor Account’.
SMNDA kan meegegeven worden in het incassobestand (pain.008 bestand) in het veld Original debtor account <OrgnIDbtrAcct>. Voorheen was dit het veld <OrgnIDbtrAgt>.