Risk & Insurance Scan

De risico's van uw automotive onderneming in kaart brengen

Als automotive ondernemer heeft u dagelijks te maken met risico’s. Kleine risico’s maar ook grote, financiële en operationele risico’s. Risico’s die van invloed kunnen zijn op uw gehele bedrijfsvoering. Om een beeld te krijgen van alle risico’s binnen uw bedrijf en de eventueel te nemen maatregelen, introduceert DFM de Risk & Insurance Scan.  

Voordelen van de R&I Scan:

  • Inzicht in de bestaande risico’s binnen uw bedrijf
  • Inzicht in verzekeringsportefeuille, inclusief eventuele gaten en over- en/of onderverzekering
  • Duidelijk en helder advies wat u wel en niet dient te verzekeren

Een verzekering bij DFM betekent

  • Persoonlijk contact
  • 24/7 professionele hulp en service
  • Online beheer verzekeringsportefeuille

Risk & Insurance Scan