Garageverzekering

Voor wie is de Garageverzekering?

 • Garagebedrijf
 • Autobedrijf
 • Carrosseriebedrijf
 • Autoschadebedrijf
 • Truckbedrijf
 

Een maatwerkoplossing voor het verzekeren van uw garage

DFM Verzekeren is dé onafhankelijke verzekeringsspecialist voor merkendealers, universele autobedrijven en schadeherstelbedrijven. Onze expertise stelt ons in staat u te voorzien van een maatwerkoplossing die volledig is afgestemd op uw bedrijf. Door onze jarenlange kennis en ervaring in automotive vindt u in DFM een betrouwbare partner voor het verzekeren van uw garage of autobedrijf.

 

Een verzekering bij DFM betekent

 • Onafhankelijk advies
 • Maatwerk
 • Breed scala van aanbieders
 • Specialist automotive branche met meer dan 50 jaar ervaring
 • Persoonlijk contact en vaste accountmanagers
 • 24/7 professionele hulp en service
 • Managementrapportages
 • Automatische (lease) software koppelingen
 • Online beheer verzekeringsportefeuille


Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

De aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) is een wettelijk verplichte verzekering en de basisdekkingsvorm van de garageverzekering. Deze verzekering vergoedt
Lees meer: 
de schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van uw garagebedrijf en van uw klanten tijdens een testrit.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Deze verzekering dekt schade in een aantal situaties. Hierbij kunt u denken aan materiele- en/of letselschade waarvoor het bedrijf en/of medewerker(s) aansprakelijk is. Tevens valt hier uw aansprakelijkheid als werkgever onder.

Cliëntobjecten

Als garagebedrijf rust er een aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van de clientobjecten welke u onder uw beheer heeft. Dit strekt zich uit tot het uitvoeren van werkzaamheden

Lees meer: 
aan deze voertuigen, tot het stallen ervan tijdens en na reparatie. De verzekering geeft enerzijds een secundaire dekking voor casco schade aan het clientenobject, anderzijds biedt deze dekking voor alle gevolgschade na een foutief uitgevoerde reparatie.

Handelsvoorraad/ rijrisico's

U heeft de mogelijkheid om zowel uw gevrijwaarde handelsvoorraad, als uw rijrisico’s te voorzien van een casco dekking. Tevens bestaat de mogelijkheid om 
Lees meer: 
consignatievoertuigen te verzekeren. Alle voertuigen zijn, afhankelijk van leeftijd, hiermee verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen.

Rechtsbijstand

Indien u schade lijdt of aansprakelijk bent gesteld, kan juridische bijstand uitkomst bieden. Denk hierbij aan situaties met schade in het verkeer, niet betalende klanten,
Lees meer: 
arbeidsconflicten of geschillen met leveranciers, afnemers en andere partijen.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallenverzekering Inzittenden (OI)

Indien een bestuurder en/of de inzittenden van een bij een ongeval betrokken voertuig letsel en /of andere schade oplopen, dan vergoedt de schadeverzekering voor inzittenden de schade
Lees meer: 
die wordt geleden. Die schade kan bestaan uit materiele schade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. Een ongevallen inzittendenverzekering kent een minder ruime dekking en keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers.

Gebouw - huurdersbelang

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouwen inclusief de bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing,
Lees meer: 
blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. De fundering kan meeverzekerd worden. Wanneer u geen eigenaar bent van het pand, maar hierin wel de nodige investeringen hebt gedaan, kunt u deze tegen dezelfde risico’s verzekeren op een huurdersbelangverzekering.

Inventaris- en goederen

Naast uw auto’s kunt u ook uw overige roerende zaken, inventaris en goederen, tegen de hierboven genoemde risico’s verzekeren. Een inventaris- en goederenverzekering kan
Lees meer: 
hiervoor een adequate dekking bieden. Goederen van derden, zoals banden, vallen niet standaard onder deze dekking.

Goederen derden

Mogelijk heeft u zomer- en winterbanden van uw klanten in opslag. Schade of verlies van deze goederen biedt onder een inventaris en goederenverzekering geen dekking.
Lees meer: 
Met een goederen derden verzekering kunt u uw klanten bij een calamiteit schadeloos stellen.

Bedrijfsschade

Wanneer door bijvoorbeeld brand uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen, is de financiële schade vaak groot. Uw inkomen en winst stagneren terwijl de vaste lasten
Lees meer: 
blijven doorlopen. Deze verzekering vergoedt de gederfde nettowinst en vaste kosten na een gedekte schade aan de inventaris en goederen of opstal.

Milieuschade

Door de aanwezigheid van olie en andere verontreinigende stoffen, loopt uw bedrijf een risico op milieuschade. Wanneer er zich een lekkage of defect voordoet
Lees meer: 
bij de olietanks of indien er na een calamiteit vervuild bluswater de omgeving instroomt, bent u verantwoordelijk voor sanering van vervuilde grond en of grondwater. Een milieuschadeverzekering biedt hiervoor dekking tot een afgesproken maximum ongeacht aansprakelijkheid.

Wegam - Wegas

Op u als werkgever rust een vergaande zorgplicht voor uw medewerkers. Zij kunnen in geval van werkgerelateerde omstandigheden schade ondervinden en u als werkgever
Lees meer: 
hierop aanspreken. In een dergelijke situatie kan een wegam- of wegasverzekering uitkomst bieden.

Transport

Een garageverzekering biedt in de meeste gevallen dekking voor schade aan voertuigen tijdens transport. Dit kunnen zowel eigen voertuigen zijn als voertuigen van klanten.
Lees meer: 
In het laatste geval dient u tenminste te beschikken over een werk,- of een in- of verkooporder. In alle andere gevallen kan een transportverzekering uitkomst voor u bieden.

Werkmaterieel

Net als bij voertuigen, geldt er voor al het werkmaterieel, zoals een heftruck, een verzekeringsplicht. Dit betekent dat u deze objecten minstens dient te voorzien
Lees meer: 
van een WA dekking. Uitbreiding naar een casco bestaat tot de mogelijkheden.

Maatwerk

In overleg met de accountmanager van DFM zal gekeken worden naar de voor u meest geschikte uitgangspunten binnen uw garagepolis. Hierbij kunt u verder denken aan
Lees meer: 
no-claimregeling, vaste premie, winstdelingsregeling, aanpassing eigen risico’s. Daarnaast kunnen wij u ondersteuning bieden op het gebied van risico preventie.